4" Porous Stone

PDFPrint
4" dia. X 0.5" thick porous stone
Description

4" dia. X 0.5" thick porous stone