4" Porous Stone


4" dia. X 0.5" thick porous stone

Preloader

4" dia. X 0.5" thick porous stone