1.875" Porous Stone

PDFPrint
1.875" dia. X 0.25" porous stone
Description

1.875" dia. X 0.25" porous stone